Liiketoiminnan nykytilanne

Kaikki tietojärjestelmähankkeet tulisi aloittaa liiketoiminnan nykytilanteen kartoituksella ja mallintamisella. Työvaiheen laajuus riippuu yrityksen koosta ja liiketoimintaprosessien luonteesta. Pienissä yrityksissä riittää normaalisti muutamien tuntien työmäärä ja keskisuurissa joitakin päiviä.

Toteutamme aina kartoitukset siten, että ne on oikein mitoitettu kokonaishankkeen laajuuteen. Haluamme lisäksi korostaa, että liiketoiminnan nykytilanteen mallinnusvaihe on olennaisen tärkeää liiketoiminnan kehittämiseksi ja sopivan tietojärjestelmän löytämiseksi sen tueksi. 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Liiketoiminnan tavoitetila ja kehitystarpeet

Nykytilanteen mallinnuksen jälkeen tunnistetaan ja määritellään liiketoiminnan kehitystarpeet sekä tavoitetila eli tehdään GAP-analyysi. 

Nyky- ja tavoitetilan selvityksen jälkeen hankkeessa voidaan edetä tietojärjestelmävaihtoehtojen soveltuvuusselvityksiin.

Soveltuvuusselvitykset

Soveltuvuusselvityksissä kartoitetaan ensimmäisenä tietojärjestelmän tekniseen toimintaympäristöön liittyvät tarpeet eli varmistamme tarvittavan infran toimivuuden.

Tämän jälkeen kartoitamme eri järjestelmävaihtoehdot GAP-analyysin pohjalta. Sopivan järjestelmäratkaisun löydyttyä, ryhdymme hankkeen toteutukseen. Hankkeen aikana varmistamme kehitystarpeiden toteutumisen käymällä asiakkaan kanssa läpi jokaisen liiketoimintaprosessin ja hankkimalla siihen asiakkaan validoinnin.

Odoo • Text and Image