Odoo

Digitaalisen maailman integroitu ohjelmistokokonaisuus

Asiakkuudet

Asiakkuudenhallinta (CRM)-järjestelmällä hallitset liidit, prospektit ja asiakasviestinnän. Järjestelmän avulla opit tuntemaan asiakkaat ja tunnistamaan asiakkuuden hoidossa kulloinkin tarvittavat toimenpiteet. Näin tehostat myyntiprosessia ja kasvatat liiketoimintaa.  

Myynti

Myynnin osajärjestelmällä luot myyntitarjoukset, ylläpidät yleisiä ja asiakaskohtaisia hinnastoja, muutat myyntitarjouksen myyntilaukseksi yhdellä napin painalluksella, hoidat kassamyynnit ja hyödynnät CRM-järjestelmän tietoja asiakkuuksista.

Projekti

Projektien hallinta on nykyisin yksi keskeisimmistä vaatimuksista toiminnanohjausjärjestelmissä liiketoimintamallien kehittyessä yhä enemmän palvelukeskeisyyteen. Projektityökalulla hallitset resurssoinnin, aikataulut, viestinnän ja muut toimet, jotka vaaditaan projektin onnistuneessa toteutuksessa.

Henkilöstö

Henkilöstöhallinnon osajärjestelmä tehostaa yrityksen resurssien tehokkaamman hyödyntämisen. Järjestelmä mahdollistaa mm. henkilöstön osaamisen seurannan ja kehittämisen, rekrytointiprosessin hallinnoinnin sekä lomien, poissaolojen ja työsopimusten hallinnan.

Hankinta

Hankintajärjestelmällä varmistat tuotteiden ja palveluiden saatavuuden, optimoit tilaus- ja varastoeriä, hoidat toimittajasuhteita sekä teet hankintaehdotuksia.

Varasto

Varasto- ja Hankintajärjestelmä muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla varmistetaan tuotteiden, raaka-aineiden ja puolivalmisteiden saatavuus myyntiä tai valmistusta varten. Varaston täydennystarpeet luodaan automaattisesti ja niiden ohjaus voi perustua myyntitilauksiin tai varastotäydennyksiin. Osajärjestelmä mahdollistaa lisäksi eräseurannan ja tarkan jäljitettävyyden tuote- ja valmistuserien suhteen.

Valmistus

Tällä osajärjestelmällä ohjaat tuotantoa ja valmistusta. Sen avulla hallinnoit tuoterakenteita, koneita, työmääriä ja aikatauluja, jäljität valmistuseriä ja reitität tuotantoa haluamallasi tavalla.

Talous

Talousohjaus sisältää ulkoisen ja sisäisen kirjanpidon toiminnallisuudet. Suomalainen perustilikartta, verokäsittely ja raportointi kuuluvat toimituspakettiin. Osajärjestelmällä hoidat lisäksi verkkolaskujen käsittelyn osto- ja myyntilaskujen osalta, laskujen automaattisen maksatuksen sekä konekielisten tiliotteiden luvun automaattisia täsmäytyksiä varten.

Raportointi

Odoo:n eri osajärjestelmissä on kussakin oma tiedon raportointi- ja analyysiosio. Tietoja voidaan käsitellä ja näyttää useilla eri tavoilla kuten raportteina, graafeina tai esimerkiksi Pivot-taulukoina. Kaikki tiedot voi helposti tarvittaessa viedä ulkoisiin järjestelmiin kuten Excel-ohjelmaan. Odoo:n vakioraportoinnin lisäksi olemme toteuttaneet erilaisia raportointi- ja BI-ratkaisuja ulkoisilla työkaluilla.