Liiketoimintaprosessien kehittäminen ja määrittely

Liiketoimintaprosessien mallintaminen on osa niiden kehittämistä. Kehittämishanke koostuu suunnitteluvaiheesta, nykytoiminnan kuvauksesta, tavoitetilan kuvauksesta sekä vaatimusmäärittelystä. Tarjoamme liiketoimintaprosessien kehittämispalveluita kiinteänä osana yritysjärjestelmähankkeiden toteutuksissa, mutta myös järjestelmäriippumattomana erillispalveluna.                                  Liiketoimintaprosessien ja kokonaisarkkitehtuurin     kuvaaminen on tietojärjestelmähankkeen olennainen osa  onnistumisen kannalta. Lähestymme asioita aina liiketoiminnan tarpeiden lähtökohdista emmekä itse tietojärjestelmän vaatimuksista. Tietojärjestelmien tulee palvella liiketoimintaa eikä päinvastoin.

Käyttöönotto ja ylläpito

Järjestelmähankkeen käyttöönottovaiheessa autamme perustietojen keräämisessä ja niiden viemisestä uuteen tietojärjestelmään, konfiguroimme järjestelmän toimimaan määriteltyjen prosessikuvausten ja vaatimusten mukaisesti, koulutamme sekä ohjeistamme käyttäjät ja tuemme tuotantokäytön aloitusvaihetta.

Tuotantokäytön aloituksen jälkeen asiakas hyväksyy järjestelmän toimitusvaiheen ja siirtyy ylläpitoasiakkaaksi. Ylläpito- ja tukipalvelumme takaavat, että asiakkaidemme palvelin- ja ohjelmistoinfrastruktuuri ovat käytössä ja asiakkaat saavat tarvittavan tuen sujuvaan päivittäiseen sovellusohjelmistojen käyttöön.

Projektitoiminta

Projektiluontoisten hankkeiden onnistunut läpivienti  edellyttää hyvää projektinhallintaa. Palvelumme avulla hankkeet pysyvät aika- ja budjettiraameissa.

Laadukkaiden projektinhallintatyökalujen käyttö  mahdollistaa ajantasaisen raportoinnin ja hankeseurannan sekä palvelun tarjoajan että asiakkaan tarpeisiin.